Eng
Th

ประวัติ ความเป็นมา

                                                               
                      เราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยมีคนไทยถือหุ้น 100% ในปี พ.ศ.2538 ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ทั้งอาคาร สะพาน อุโมงค์ เป็นต้น และวัสดุพิเศษที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง บริษัท ดูรากรีต จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง และอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูง มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น วัสดุกันซึม วัสดุเคลือบพื้นคอนกรีต ฉนวนป้องกันความร้อน วัสดุเคลือบคอนกรีตป้องกันสารเคมี ซีเมนต์พิเศษประเภทต่าง ๆ สีกันไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ดูรากรีต จำกัด ยังให้บริการงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานสูง โดยช่างผู้ชำนาญ พร้อมการรับประกันผลงาน อาทิ งานระบบกันซึมทุกประเภท , งานฉนวนกันความร้อน , วัสดุป้องกันไฟโครงสร้างเหล็ก , งานเคลือบป้องกันสารเคมี , งานพื้นโรงงานอุตสาหกรรม และ งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต เป็นต้น

นโยบาย หลัก

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตราฐาน
    ให้ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
    ลูกค้าต้องได้รับความพอใจสูงสุด
    ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่อสังคม
    ฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
    มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน ISO

1. ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างและอุตสาหกรรม
    วัสดุกันซึม
    ฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคาร
    ปูนปรับระดับสำเร็จรูป
    สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก
    อีพ็อกซี่เจาะเสียบเหล็ก
    ปูนฉาบแต่งผิวละเอียด
    ผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมโครงสร้างคอนกรีต , ปูนนอนชิ้งค์เกราท์
    เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง น้ำยาบ่ม น้ำยาทาแบบ น้ำยาประสานคอนกรีต

2.งานจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
    งานระบบกันซึม
    งานพื้นโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
    งานฉนวนกันความร้อน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
    งานซ่อมแซมโครงสร้างและตัวอาคารคอนกรีต
    

ติดต่อเรา
โทรหาเรา
โทร. 0-2276-8665-7
แฟกซ์. : 0-2276-8662
ติดตามเรา
 facebook
 twitter
 google+
 youtube
 line
Line
Scroll to Top