Eng
Th

การปรับปรุงและซ่อมแซมพื้น คสล. ดาดฟ้า หลังคา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ทางบริษัท ดูรากรีต จำกัด โดยคุณสมศักดิ์ ทิฐิศานต์ศิริ (กรรมการผู้จัดการ) ได้รับเกียรติให้บรรยาย ในหัวข้อ “การปรับปรุงและซ่อมแซมพื้น คสล. ดาดฟ้า หลังคา” ให้กับ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ คือ

การซ่อมแซมและปรับปรุงดาดฟ้า คสล. และหลังคา วิธีการสำรวจ วิธีการซ่อมแซม ในกรณีที่โครงสร้างอาคารยังใช้งานได้ดี โดยจะแยกออกเป็น

1.การซ่อมแซมดาดฟ้า คสล.

1.1 ที่มีรอยร้าวมากกว่า 1 มม.

1.2 ที่มีรอยร้าวน้อยกว่า 1 มม.

1.3 กรณีที่คอนกรีตแตกกระเทะเห็นเหล็กเสริมภายใน

1.4 ดาดฟ้าที่มีแอ่งน้ำขัง ไม่เรียบ

1.5 ดาดฟ้าที่ระบบกันซึมเก่าเสียหาย

2. การซ่อมแซมหลังคา

3. การปรับปรุงดาดฟ้า คสล. และหลังคา หลักการเลือกฉนวนกันความร้อน
ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ ได้รับความสนใจและมีผู้ซักถามจำนวนมาก

การปรับปรุงและซ่อมแซมพื้น คสล. ดาดฟ้า หลังคา
การปรับปรุงและซ่อมแซมพื้น คสล. ดาดฟ้า หลังคา
ติดต่อเรา
โทรหาเรา
โทร. 0-2276-8665-7
แฟกซ์. : 0-2276-8662
ติดตามเรา
 facebook
 twitter
 google+
 youtube
 line
Line
Scroll to Top