Eng
Th

งานฝึกอบรมและสัมมนา วิชาการ นิคมอุตสาหกรรม

บริษัท ดูรากรีต จำกัด ได้ออกบูธจัดแสดง สินค้าที่ งานฝึกอบรมและสัมมนา วิชาการ นิคมอุตสาหกรรม เพื่อแนะนำสินค้าและให้ความรู้เกี่ยวกับ ฉนวนกันความร้อน และงานซ่อมแซ่มโรงงาน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

    ฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ทติ้งสะท้อนความร้อนออกจากหลังคา Flex-Kool  

       คุณสมบัติ

    งานปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารโรงงาน

     แนะนำงานบริการและให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้ร่วมงานในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารโรงงาน
     พร้อมทั้งให้ความรู้ในขั้นตอนการทำงานปรับปรุงซ่อมแซ่มโรงงานต่อผู้ร่วมงานอีกด้วย

    รวมถึงการแนะนำสินค้าของ บริษัท ดูรากรีต จำกัด อาทิเช่น

งานฝึกอบรมและสัมมนา วิชาการ นิคมอุตสาหกรรม
งานฝึกอบรมและสัมมนา วิชาการ นิคมอุตสาหกรรม
งานฝึกอบรมและสัมมนา วิชาการ นิคมอุตสาหกรรม
งานฝึกอบรมและสัมมนา วิชาการ นิคมอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา
โทรหาเรา
โทร. 0-2276-8665-7
แฟกซ์. : 0-2276-8662
ติดตามเรา
 facebook
 twitter
 google+
 youtube
 line
Line
Scroll to Top