ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ดูรากรีต จำกัด

เราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยมีคนไทยถือหุ้น 100% ในปี พ.ศ.2538 ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ทั้งอาคาร สะพาน อุโมงค์ เป็นต้น และวัสดุพิเศษที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง บริษัท ดูรากรีต จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน

Today This Month Total
211 1521 51014