อีพ็อกซี่เจาะเสียบเหล็ก ชนิด กระป๋องคู่ รุ่น Anchorox

อีพ๊อกซี่เจาะเสียบเหล็ก

Product Name
1 of 4
 ชนิด อีพ็อกซี่เจาะเสียบเหล็ก ชนิด กระป๋องคู่
 บริเวณใช้งาน ใช้ติดวัสดุต่าง ๆ เช่น เหล็ก คอนกรีต หิน กระเบื้อง กระจก
 คุณสมบัติ - ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีตได้อย่างดีเยี่ยม
- ใช้กับพื้นผิวที่มีความชื้นได้ ไม่หดตัวเมื่อแห้ง
 จุดเด่น ไม่มีส่วนผสมของสารละลาย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
 ขนาดบรรจุ 6 กก./ชุด (A 4 กก. , B 2 กก.)  3 กก./ชุด (A 2 กก. , B 1 กก.) 
อัตราการใช้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็ก
 วิธีการใช้งาน ใช้สว่านกระแทก (Rotary Hammer Drill) หรือเครื่องเจาะ (Coring Machine) เจาะคอนกรีตบริเวณที่ต้องการเชื่อมยึดเหล็ก โดยให้รูเจาะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กที่ต้องการ เชื่อมยึด 2-4 มม. ความลึกประมาณ 10-12 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก แล้วทำความสะอาดรูที่เจาะ ด้วยลมให้สะอาด ปราศจากฝุ่นหรือเศษคอนกรีต อัดหรือหยอด แองเคอร์รอคซ์ เข้าไปในรูเจาะปริมาณประมาณ 35-50% ของรูเจาะ ทำการกดเสียบเหล็กเสริมที่ต้องการเชื่อมยึดให้ลึกสุดรูเจาะจนส่วนผสมของ แองเคอร์รอคซ์ ล้นปากรูเจาะ แล้วปล่อยให้แข็งตัวเต็มที่ ก่อนใช้งาน ระยะเวลาในการแข็งตัว จะขึ้นกับอุณหภูมิ

รายละเอียด


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


อีพ็อกซี่เจาะเสียบเหล็ก ชนิด หลอดคู่ รุ่น Anchorox T2

ราคา : - บาท


Today This Month Total
12 4741 20251