งานแก้ไขปรับปรุงระบบกันซึมอาคาร รุ่น งานแก้ไขปรับปรุง

2020-10-28 10:01:25
บริษัท ดูรากรีต จำกัด เราเป็นทั้งผู้ผลิต จำหน่าย และรับติดตั้ง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ปูนและน้ำยาเคมีภัณฑ์พิเศษที่ใช้สำหรับซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่มีปัญหานอกเหนือจากงานระบบกันซึม เรามีทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในงานด้านนี้โดยตรง ดังนั้นจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา แล้วหาแนวทางวิธีการซ่อมและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานได้ดี


 ชนิด งานแก้ไขปรับปรุงระบบกันซึมเก่าของอาคาร ทั้งที่เป็นระบบกันซึมแบบทาและแบบแผ่น
 บริเวณใช้งาน บริเวณดาดฟ้า คสล.เก่า ,กันสาด ,รอยเชื่อมต่อของโครงสร้างอาคาร
 คุณสมบัติ การเลือกใช้เป็นวิธีการหรือระบบกันซึมไหน จะขึ้นกับสภาพของอาคาร ระบบกันซึมเดิม ความเสียหาย ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาการรั่วซึมก่อน แล้วจึงตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคและวิธีการใด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการระยะเวลาการรับประกันด้วย
 จุดเด่น บริษัท ดูรากรีต จำกัด เราเป็นทั้งผู้ผลิต จำหน่าย และรับติดตั้ง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ปูนและน้ำยาเคมีภัณฑ์พิเศษที่ใช้สำหรับซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่มีปัญหานอกเหนือจากงานระบบกันซึม เรามีทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในงานด้านนี้โดยตรง ดังนั้นจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา แล้วหาแนวทางวิธีการซ่อมและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานได้ดี


กันซึม


กันซึม

รูปภาพ
Today This Month Total
37 4741 20251