ระบบกันซึมดาดฟ้า


วัสดุกันซึม โพลียูรีเทน (Polyurethane) รุ่น Duraseal 900

วัสดุกันซึม ชนิด Polyurethane Modifield รุ่น Duraseal 600

วัสดุกันซึม ชนิด Acrylic Polymer รุ่น Durarooflex

ระบบกันซึมกันร้อน รุ่น Duraroof-Kool

ระบบกันซึม ชนิด Crystalline (ตกผลึก) รุ่น Evercrete

วัสดุกันซึมชนิด Liquid Bituminous Membrance รุ่น Duraroofkote

ระบบกันซึม ชนิด Liquid Bituminous สำหรับปลูกต้นไม้ รุ่น Durakote 600


Today This Month Total
193 4674 217511