บริษัท ดูรากรีต จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งระบบกันซึม

ระบบกันซึมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้าง เพราะมีความสำคัญในการช่วยปกป้องความร้อนและการรั่วซึมของน้ำในบริเวณเกี่ยวข้องกับน้ำ ทั้งจากภายนอกและภายในอาคาร ตั้งแต่ชั้นใต้ดินไปจนถึงดาดฟ้างานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเก่า แก้ไขปัญหาดาดฟ้าอาคารรั่วซึม ปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร แก้ไขดาดฟ้ารั่วซึม ผนังอาคารรั่วซึม กันซึมเก่าเสื่อมสภาพ ปัญหาดาดฟ้าอาคารโรงานรั่วซึม ที่แก้ไม่หาย ติดตั้งระบบกันซึมบ่อน้ำ ระบบกันซึมห้องใต้ดิน งานตัดความชื้นอาคารเก่า วิเคราะห์ปัญหารั่วซึมตรงจุด

ดูงานปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน

Today This Month Total
244 7609 230354