งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเก่า

2023-01-20 04:50:28

ระบบกันซึมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้าง เพราะมีความสำคัญในการช่วยปกป้องความร้อนและการรั่วซึมของน้ำในบริเวณดาดฟ้าหลังคาเกี่ยวข้องกับน้ำ ทั้งจากภายนอกและภายในอาคาร ตั้งแต่ชั้นใต้ดินไปจนถึงดาดฟ้า

บริษัท ดูรากรีต จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานติดตตั้งระบบกันซึมกันร้อน งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเก่า กันซึมหลังคา หลังคารั่วซึม แก้ไขปัญหาดาดฟ้าอาคารรั่วซึม ปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร แก้ไขดาดฟ้ารั่วซึม แก้ไขหลังคารั่วซึม ผนังอาคารรั่วซึม กันซึมเก่าเสื่อมสภาพ ปัญหาดาดฟ้าอาคารโรงานรั่วซึม ที่แก้ไม่หาย ติดตั้งระบบกันซึมบ่อน้ำ ระบบกันซึมห้องใต้ดิน งานตัดความชื้นอาคารเก่า วิเคราะห์ปัญหารั่วซึมตรงจุด โดยทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในงานด้านกันซึมกันร้อน โดยตรง ดังนั้นจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา แล้วหาแนวทางวิธีการซ่อมและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานได้ดี หมดปัญหาแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม หลังคาดาดฟ้า คอนโด อาคารสูง ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี 

 • ปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า
 • ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร
 • แก้ไขดาดฟ้ารั่วซึม
 • ดาดฟ้ารั่วซึม
 • กันซึม กันร้อน
 • ปัญหาดาดฟ้ารั่วซึม
 • แก้ไขดาดฟ้าอาคารรั่วซึม
 


 ชนิด งานแก้ไขปรับปรุงระบบกันซึมเก่าของอาคาร ทั้งที่เป็นระบบกันซึมแบบทาและแบบแผ่น
 บริเวณใช้งาน บริเวณดาดฟ้า คสล.เก่า ,กันสาด ,รอยเชื่อมต่อของโครงสร้างอาคาร
 คุณสมบัติ การเลือกใช้เป็นวิธีการหรือระบบกันซึมไหน จะขึ้นกับสภาพของอาคาร ระบบกันซึมเดิม ความเสียหาย ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาการรั่วซึมก่อน แล้วจึงตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคและวิธีการใด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการระยะเวลาการรับประกันด้วย
 จุดเด่น บริษัท ดูรากรีต จำกัด เราเป็นทั้งผู้ผลิต จำหน่าย และรับติดตั้ง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ปูนและน้ำยาเคมีภัณฑ์พิเศษที่ใช้สำหรับซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่มีปัญหานอกเหนือจากงานระบบกันซึม เรามีทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในงานด้าน แก้ไขปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า ,ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร , แก้ไขดาดฟ้ารั่วซึม , ดาดฟ้ารั่วซึม , กันซึม , ปัญหาดาดฟ้ารั่วซึม , แก้ไขปัญหารั่วซึม ของหลังคา ดาดฟ้าอาคาร
โดยตรง ดังนั้นจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา แล้วหาแนวทางวิธีการซ่อมและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานได้ดี
 • รับซ่อมหลังคารั่วซึม และซ่อมดาดฟ้ารั่วซึม
 • รับซ่อมน้ำรั่วจากสาเหตุรอยแยกจากการต่อเติมบ้าน ระหว่างอาคารใหม่กับอาคารเก่า
 • รับซ่อมหลังคาโรงงานรั่วซึม รับซ่อมหลังคาเมทัลชีทรั่วซึม หลังคาโปร่งแสง หลังคาแผ่นใสรับแสงรั่วซึม รอยต่อแผนหลังคารั่ว
 • โรยตัวซ่อมผนังรั่วซึม ผนังตึกรั่วซึม ผนังอาคารรั่วซึม ผนังแตกร้าว น้ำรั่วซึม รอยต่อผนังรั่วซึม ผนังปูนแตกร้าว ตึกสูง อาคารสูง
 • รับซ่อมพื้นดาดฟ้ารั่ว รับซ่อม ดาดฟ้ารั่ว พื้นดาดฟ้ารั่ว รางระบายน้ำคอนกรีตรั่ว


กันซึม, กันซึมใต้ดิน, กันซึมบ่อน้ำ,กันซึมใต้ดิน, ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร ,ปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า,
ปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารเก่า,กันซึม,กันซึมห้องใต้ดิน,กันซึมหลังคา,กันซึมดาดฟ้า
ปรับปรุงกันซึมด้านฟ้า แก้ไขปัญหารั่วซึม อาคาร ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
กันซึม, กันซึมใต้ดิน, กันซึมบ่อน้ำ,กันซึมใต้ดิน, ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร ,ปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า,
ปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารเก่า,กันซึม,กันซึมห้องใต้ดิน,กันซึมหลังคา,กันซึมดาดฟ้า
ปรับปรุงกันซึมด้านฟ้า รื้อกันซึมเดิม แก้ไขปัญหารั่วซึม ซ่อมพื้นดาดฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบกันซึมใหม่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กันซึม, กันซึมใต้ดิน, กันซึมบ่อน้ำ,กันซึมใต้ดิน, ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร ,ปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า,
ปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารเก่า,กันซึม,กันซึมห้องใต้ดิน,กันซึมหลังคา,กันซึมดาดฟ้า
ติดตั้งและปรับปรุงระบบกันซึมกันร้อน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
กันซึม, กันซึมใต้ดิน, กันซึมบ่อน้ำ,กันซึมใต้ดิน, ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร ,ปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า,
ปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารเก่า,กันซึม,กันซึมห้องใต้ดิน,กันซึมหลังคา,กันซึมดาดฟ้า
ติดตั้งและปรับปรุงระบบกันซึมกันร้อน แก้ไขปัญหารั่วซึม โครงการคอนโดที่พักอาศัย วัน เวลา หัวหิน
กันซึม, กันซึมใต้ดิน, กันซึมบ่อน้ำ,กันซึมใต้ดิน, ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร ,ปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า,
ปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารเก่า,กันซึม,กันซึมห้องใต้ดิน,กันซึมหลังคา,กันซึมดาดฟ้า

ติดตั้งและปรับปรุงระบบกันซึมกันร้อน แก้ไขปัญหารั่วซึม โรงงาน ต้าชิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล จ.ระยอง

รูปภาพ
โพสต์ล่าสุด


Today This Month Total
192 4674 217511