บริษัท ดูรากรีต จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งระบบกันซึม

ระบบกันซึมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้าง เพราะมีความสำคัญในการช่วยปกป้องความร้อนและการรั่วซึมของน้ำในบริเวณเกี่ยวข้องกับน้ำ ทั้งจากภายนอกและภายในอาคาร ตั้งแต่ชั้นใต้ดินไปจนถึงดาดฟ้า งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเก่า แก้ไขปัญหาดาดฟ้าอาคารรั่วซึม ปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร แก้ไขดาดฟ้ารั่วซึม ผนังอาคารรั่วซึม กันซึมเก่าเสื่อมสภาพ ปัญหาดาดฟ้าอาคารโรงานรั่วซึม ที่แก้ไม่หาย ติดตั้งระบบกันซึมบ่อน้ำ ระบบกันซึมห้องใต้ดิน งานตัดความชื้นอาคารเก่า วิเคราะห์ปัญหารั่วซึมตรงจุด

เราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยมีคนไทยถือหุ้น 100% ในปี พ.ศ.2538 ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ทั้งอาคาร สะพาน อุโมงค์ เป็นต้น และวัสดุพิเศษที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง บริษัท ดูรากรีต จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง และอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูง มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น วัสดุกันซึม วัสดุเคลือบพื้นคอนกรีต ฉนวนป้องกันความร้อน วัสดุเคลือบคอนกรีตป้องกันสารเคมี ซีเมนต์พิเศษประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ดูรากรีต จำกัด ยังให้บริการงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานสูง โดยช่างผู้ชำนาญ พร้อมการรับประกันผลงาน อาทิ งานระบบกันซึมทุกประเภท , งานฉนวนกันความร้อน , วัสดุป้องกันไฟโครงสร้างเหล็ก , งานเคลือบป้องกันสารเคมี , งานพื้นโรงงานอุตสาหกรรม และ งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต เป็นต้น

ดูงานปรับปรุงกันซึมอาคารเก่า

นโยบายหลัก

 • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานให้ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
 • ลูกค้าต้องได้รับความพอใจสูงสุด
 • ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่อสังคม
 • ฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
 • มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน ISO


ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างและอุตสาหกรรม

 • วัสดุกันซึม
 • งานจ้างเหมาติดตั้ง
 • ฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคาร
 • ปูนปรับระดับสำเร็จรูป
 • อีพ็อกซี่เจาะเสียบเหล็ก
 • ปูนฉาบแต่งผิวละเอียด
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมโครงสร้างคอนกรีต , ปูนนอนชิ้งค์เกราท์
Today This Month Total
193 4674 217511