ผลิตภัณฑ์งานซ่อมเเซม คอนกรีต


ปูนฉาบซ่อมสำเร็จรูป รุ่น Poly Mortar

ราคา : - บาท

ปูนสำหรับอุดหยุดน้ำรั่ว รุ่น Dam Plug

ราคา : - บาท

ปูนนอนชริ้งเกร้าท์ รุ่น Duragrout

ราคา : -บาท

ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูงพิเศษ รุ่น Duragrout GP

ราคา : - บาท

โพลีเมอร์ซีเมนต์สำหรับเทโครงสร้าง รุ่น Duratop T311

ราคา : - บาท

ซีเมนต์สำหรับซ่อมพื้น รุ่น Durapatch GT

ราคา : -บาท

ซีเมนต์สำหรับซ่อมพื้น รุ่น Durapatch


Today This Month Total
182 4674 217511