งานระบบกันซึม DURASEAL CSL

2024-01-16 03:24:33
งานระบบกันซึม Duraseal CSL ชนิด คริสตัลไลน์ซีเมนต์ โครงการ คอนโด THE ORIGIN PLUG & PLAY ศรีนครินทร์
 
ดูราซีล ซีเอสแอล เป็นวัสดุกันซึมชนิดพิเศษ เมื่อผสมกับน้ำสะอาดจะได้ส่วนผสมที่เป็น ซีเมนต์เหลว เมื่อทากับผิวคอนกรีตจะทำปฏิกิริยากับสารในคอนกรีต เกิดเป็นผลึกคริสตัล (Crystalline) แทรกใน รูพรุน ตามด ในเนื้อคอนกรีต ซึ่งผลึกคริสตัลดังกล่าวจะมีความคงทนถาวร แข็งแรง ทนน้ำ และสารเคมีอ่อนๆ ทำให้คอนกรีตมีความหนาแน่นสูงแข็งแรง และน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ ทนต่อน้ำที่มีแรงดันสูงได้ดี สามารถใช้กับงานป้องกันและงานซ่อมแซมคอนกรีตจากปัญหาการซึมของน้ำได้ดีเยี่ยม


กันซึม

กันซึม

กันซึม

กันซึม


รูปภาพ
Today This Month Total
68 517 185284